Certyfikat dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, pragnie poinformować, że Urząd Skarbowy w Mikołowie został tegorocznym laureatem XVII edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Konkurs ten organizowany przez Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów ma na celu promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi  i przedsiębiorcami. W konkursie tym to przedsiębiorcy wybierają najlepiej funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju, wypełniając ankiety w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Dziękujemy

Kierownictwo i pracownicy Urzędu Skarbowego w Mikołowie

CERTYFIKAT

wielkość czcionki