Centralny Port Komunikacyjny – CPK

Mapa miasta z naniesionymi propozycji tras linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego - CPK

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz o wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ankiet do 15 marca 2022 r.:

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje.stes@egis-poland.com,
  • drogą pocztową zgodnie ze wskazanym adresem Wykonawcy (Egis Poland Sp. z o.o., Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa) z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne – „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” oraz z uwzględnieniem nazwy miejscowości.

Wypełnione ankiety można również dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Urzędu do 4 marca 2022r.

Od dnia 12.01.2022r. istnieje możliwość wypełnienia ankiety online

Ankieta dla mieszkańców do pobrania w wersji pdf

Broszura informacyjna w pliku pdf

Ankieta dotycząca ruchu towarowego

Link do strony internetowej gdzie w najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące projektowanego odcinka: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Co może zniknąć z mapy Łazisk Górnych ? Przedstawiamy zarys proponowanych tras przebiegających przez nasze miasto

Szczegółowe mapy:

wielkość czcionki