ZARZĄDZENIE NR 16/52/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w I-wszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w I-wszym otwartym konkursie

Czytaj dalej
wielkość czcionki