Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych, których celem jest uzyskanie opinii w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr V/49/19 z dnia 28 lutego 2019 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 40/103/19 z dnia 4 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, iż w dniu 5 marca 2019 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne, których celem jest uzyskanie opinii w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Orzesze

 1. Przedmiotem konsultacji jest zmiana granicy administracyjnej pomiędzy Gminami Łaziska Górne i Orzesze, polegająca na wyłączeniu części obszaru należącego do Gminy Orzesze
  i przyłączeniu go do Gminy Łaziska Górne. Przedmiotowy obszar obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 978/369, 889/373, 890/373, 891/373, 968/373, 969/373, 971/370, 974/372, 965/371, 966/371, 963/370, 976/368, 962/370, 958/368, 975/372, 973/370, 972/370, 967/371, 887/372, 881/369 oraz 979/369 o łącznej powierzchni 3,7159 ha. Proponowana zmiana granicy została przedstawiona na załączniku graficznym dostępnym na stronie internetowej Gminy oraz w punktach poboru ankiet.
 2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne zostaną przeprowadzone
  w dniach od 5 do 19 marca 2019 roku.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Łaziska Górne.
 4. Konsultacje mają formę badań ankietowych. Ankieta konsultacyjna dostępna będzie na:
 • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych: laziska.pl
 • w Punkcie Obsługi Interesanta UM Łaziska Górne przy Placu Ratuszowym 1;
 • w Wydziale Mienia Komunalnego przy ulicy Energetyków 5.
 1. Ankieta konsultacyjna jest ważna, jeżeli jest wypełniona prawidłowo to znaczy: ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.
 2. Wypełnione ankiety konsultacyjne można składać w miejscach ich udostępnienia w godzinach pracy Urzędu tj. wtorek –piątek 7:30 do 15:30, poniedziałek od 7:30 do 17:00.
 3. Informacja o konsultacjach zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu laziska.pl, na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.laziska.pl,
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1 oraz ulicy Energetyków 5.

Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta Łaziska Górne

                                                                                                                      mgr inż. Aleksander Wyra

1. Ankieta konsultacyjna

2. Zmiana granic załącznik mapowy.

 

wielkość czcionki