Ankieta dotycząca udziału w programie NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z podjęciem przez Miasto Łaziska Górne starań o udział w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który daje możliwość finansowania  wydatków związanych z transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu „big bag”), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej do niniejszego pisma ankiety.

Ostatecznymi beneficjatami programu są rolnicy, którzy posiadają takie odpady. W przypadku przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą mogli nieodpłatnie pozbyć się ich w określonym miejscu i czasie na terenie Miasta. Jest to szczególnie ważne, gdyż obecnie odpady z działalności rolniczej należy dostarczać do odpowiednich podmiotów zajmujących się ich zbieraniem, ponieważ tego typu odpady nie są odpadami komunalnymi i nie mogą być zbierane w workach lub pojemnikach przeznaczonych do odpadów komunalnych.

Ankieta (niezbędna do udziału w programie) stanie się dla Miasta podstawą inwentaryzacji poszczególnych odpadów, umożliwiając określenie masy w/w odpadów wytwarzanej w łaziskich gospodarstwach w skali roku.

Prosimy rolników, którzy w przyszłym roku chcieliby mieć możliwość skorzystania z bezpłatnego pozbycia się odpadów o wypełnienie ankiety i złożenie jej w nieprzekraczającym terminie do 30.11.2019r. w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych lub pocztą elektroniczną na adres: mk@laziska.pl. Formularz w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.laziska.pl

Realizacja programu przez Miasto jest uwarunkowana przyznaniem dofinansowania przez NFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego (tel. 32 324 80 38) oraz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr telefonu 32 324 80 07.

Ankieta do pobrania tutaj

wielkość czcionki