Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (04-05.03.2018r.)

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

04.03.2018 r. (niedziela)
wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) na stacjach w Rybniku o 564%, Żywcu o 400%, Wodzisławiu Śląskim o 362%, Zabrzu o 330%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 300%, Bielsku-Białej o 260%, Dąbrowie Górniczej o 260%, Gliwicach o 248%, Częstochowie o 238%, Katowicach o 194%, Sosnowcu o 194%, Tychach o 188%, Cieszynie o 134%, Ustroniu o 74%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 20%; Na stacji w Rybniku średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 μg/m3– poziom alarmowy ; na stacjach w Żywcu, Wodzisławiu Śląskim i Zabrzu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200μg/m3 – poziom informowania ; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3),jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120μg/m3). 05.03.2018 r. (pon.) godz. nocne i poranne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
(w oparciu o indeks jakości powietrza)*
przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

05.03.2018 r. (poniedziałek)
ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła ; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim, w Bielsku-Białej oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła ; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna ; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na obszarze północnym jakość powietrza będzie umiarkowana ; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

06.03.2018 r. (wtorek)
ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze północnym i w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana , na obszarze centralnym jakość powietrza będzie dostateczna , na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie zła.

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

W dniach 05-06.03.2018 r. jednogodzinne wartości stężeń pyłu zawieszonego na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej mogą przekraczać poziom 150 μg/m 3 , a na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich poziom 200 μg/m 3 .

wielkość czcionki