Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do końca czerwca 2022

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków służy procesowi zebrania wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Więcej informacji na stronie GUNB:  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklarację można też złożyć w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Energetyków 5, szczegółowe informacje pod nr tel. 32 324 80 45.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne w wersji pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne w wersji pdf