Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁAZISK W ŁAZISKACH GÓRNYCH

ul. Świerczewskiego 1,
43-170 Łaziska Górne
Nr Rej. Sądowego KRS 65722 Sąd Rejonowy Katowice

 SKŁAD ZARZĄDU:

Przewodniczący: Marian Jarek
Zastępca Przewodniczącego: Kazimiera Lytek
Sekretarz: Aleksandra Hanus
Skarbnik: Michalina Łuba
Zastępca Skarbnika: Aleksander Jarek
Członek Zarządu: Marcin Rudy
Członek Zarządu: Adam Ficek

III KONKURS FOTOGRAFICZNY „ŁAZISKIE KRAJOBRAZY”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych informuje o organizacji w bieżącym roku III Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Łaziskie krajobrazy”.

Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką fotografii prezentującej łaziską architekturę, przyrodę, pejzaż itp. Fotografie muszą być wykonane na terenie naszego miasta. Mogą ulec obróbce, o ile będzie ona służyć konkretnemu zamysłowi artystycznemu fotografa.

Prace (3 fotografie, traktowane jako cykl) w formie papierowej (z metryczką na odwrocie każdej) wraz z nagranymi na CD plikami w formacie jpg przesłać należy organizatorom. Metryczka fotografii zawierać powinna: logo przyjęte przez autora, krótki opis miejsca (jego lokalizację), datę wykonanego zdjęcia oraz – jeśli taki będzie zamysł autora – tytuł zdjęcia (cyklu zdjęć).

Prace nadesłane na konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:

- młodzieży (do lat 18), osób dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkurs stowarzyszenie zamierza upublicznić w różnej formie (np. poprzez wydanie pocztówek, czy publikację w lokalnej prasie i Internecie), dlatego nie mogą one być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach. Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Prace można składać osobiście w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. Świętego Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne do 21 września 2018 roku (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem (logo) przyjętym przez uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych w logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego oraz zgodę na opublikowanie prac i wiek autora (powyżej czy poniżej 18 lat).

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁAZISK

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk

ĆWIERĆWIECZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁAZISK

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk działa na terenie naszego miasta od 25 lat. Wszystko zaczęło się od Jubileuszu 700-lecia Łazisk Górnych. Organizacją obchodów, które przypadały na rok 1987, zajmował się między innymi Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia, powołany specjalnie na tę okazję. Kiedy uroczystości rocznicowe dobiegły końca, członkowie Komitetu postanowili kontynuować działalności na rzecz miasta. W ten sposób utworzono Towarzystwa Przyjaciół Łazisk.

Nową organizację zarejestrowano 31 marca 1988 roku. Pierwszym prezesem został Augustyn Pacha, zastępcami Alojzy Debudaj i Rajmund Pawlas, sekretarzem Eugeniusz Pinocy, a księgowym Ryszard Żmija. Kiedy Augustyn Pacha złożył rezygnację, na stanowisko prezesa wybrano Rajmunda Pawlasa. Następnie Prezesami byli: Zbigniew Dzierża i Józef Granieczny, który funkcję prezesa pełnił 7 kadencji.

Towarzystwo postawiło sobie za cel popularyzację miasta i organizację imprez kulturalnych.. Pierwszym krokiem do tego był projekt logo towarzystwa, w którym znalazły się herby Łazisk Górnych, Średnich i Dolnych. Graficznie opracował go Stefan Buroszek.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łazisk współorganizowali Rewię Orkiestr Dętych. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Józef Plisz, stąd też po jego śmierci rewię nazwano jego imieniem. Towarzystwo angażowało się również w organizacje Krajowego Konkurs Filmów Amatorskich i Krajowego Przeglądu Kapel Podwórkowych. Uczestnicy konkursów walczyli o złote, srebrne i brązowe „Łaziskie Liście” – przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk.

W 2001 roku pojawiła się pierwsza z serii wydawnictw przygotowywanych przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk. Jak wspomina Józef Granieczny "Pomysł zrodził się po ukazaniu się pozycji „Biografie ludzi powiatu pszczyńskiego”, w której ujęto życiorysy kilku łaziszczan".

W 2001 roku Towarzystwo Przyjaciół Łazisk wydało zestaw pocztówek „Łaziska Górne – dawniej”. Rok później ukazał się album „Ocalmy od zapomnienia”, zawierający zbiór fotografii obiektów, które obecnie już nie istnieją lub zmieniły swój wygląd.

W następnych latach ukazały się m.in.:

  • „Świadkowie naszej historii – łaziskie krzyże i kapliczki”,
  • „Łaziskie anegdoty górnicze”,
  • II wydanie pocztówek „Łaziska Górne – dawniej,
  • płyta z hymnem miasta z historią jego powstania, zbiór prac konkursowych „Nasi przodkowie”,
  • „Łaziszczanie znani i nieznani”,
  • płyta DVD z rysem historycznym Łazisk.

(najnowsze wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk można zakupić w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 1)

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk jest organizatorem konkursów – poetyckich i literackich, które mają na celu odkrywanie talentów łaziszczan. Stara się też promować osobowości działające w łaziskiej społeczności, zgłaszając kandydatów do tytułu „Łaziszczanina Roku”. Taki tytuł odebrało kilku członków towarzystwa Przyjaciół Łazisk –Józef Granieczny, Rajmund Pawlas, Franciszek Leśniewski, Ernest Jarek oraz Bernard Miczka.

Obecnie pełniącą obowiązki prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk jest Kazimiera Lytek.

Zachęcamy łaziszczan do członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Łazisk oraz wzięcia udziału w organizowanych przez towarzystwo konkursach.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl