Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁAZISK W ŁAZISKACH GÓRNYCH

ul. Świerczewskiego 1,
43-170 Łaziska Górne
Nr Rej. Sądowego KRS 65722 Sąd Rejonowy Katowice

 SKŁAD ZARZĄDU:

Przewodniczący: Marian Jarek
Zastępca Przewodniczącego: Kazimiera Lytek
Sekretarz: Aleksandra Hanus
Skarbnik: Michalina Łuba
Zastępca Skarbnika: Aleksander Jarek
Członek Zarządu: Marcin Rudy
Członek Zarządu: Adam Ficek

OGŁOSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół w Łaziskach Górnych w porozumieniu z Miastem Łaziska Górne informuje o organizacji w bieżącym roku :

IV Świętojańskiego Turnieju Wiedzy o Łaziskach - „Historia i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych. Dzieje Łazisk od średniowiecza do XXI wieku” (pochodzenie nazwy miasta; herb; legendy i postaci z legend; topografia miasta; najważniejsze zabytki; elementy gwary; najważniejsze zabytki i instytucje kulturalne; władze miasta; najważniejsze fakty i postacie; słynni łaziszczanie).

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Turniej Wiedzy przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dostosowane pod względem merytorycznym i językowym do przedziału wiekowego startujących – dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych;

- dzieci szkół podstawowych

- młodzież szkół gimnazjalnych

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

Regulamin organizacyjny konkursu będzie dostępny dla osób zainteresowanych od dnia 4 kwietnia 2018 roku w czytelni dla dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świętego Jana Pawła II 1 (I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl oraz www.tpl.blog.pl

Zasady konkursu:

1. Termin zgłaszania uczestników ustala się na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

2. Test konkursowy - 15 maja 2018 r. (wtorek)

- szkoły podstawowe o godz. 1500

- gimnazja o godz. 1600

- szkoły ponadgimnazjalne i dorośli o godz. 1700

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wysłać na adres e-mail: rudy29a@wp.pl lub jarea@onet.pl Informację zawierającą: nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów uczniów.

Osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział do 16 kwietnia 2018 r. wysyłając na w/w adres e-mail imię i nazwisko uczestnika, adres uczestnika.

4. Nagrody zapewnia organizator

5. Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Świętojańskich Dni Łazisk.

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁAZISK

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk

ĆWIERĆWIECZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁAZISK

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk działa na terenie naszego miasta od 25 lat. Wszystko zaczęło się od Jubileuszu 700-lecia Łazisk Górnych. Organizacją obchodów, które przypadały na rok 1987, zajmował się między innymi Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia, powołany specjalnie na tę okazję. Kiedy uroczystości rocznicowe dobiegły końca, członkowie Komitetu postanowili kontynuować działalności na rzecz miasta. W ten sposób utworzono Towarzystwa Przyjaciół Łazisk.

Nową organizację zarejestrowano 31 marca 1988 roku. Pierwszym prezesem został Augustyn Pacha, zastępcami Alojzy Debudaj i Rajmund Pawlas, sekretarzem Eugeniusz Pinocy, a księgowym Ryszard Żmija. Kiedy Augustyn Pacha złożył rezygnację, na stanowisko prezesa wybrano Rajmunda Pawlasa. Następnie Prezesami byli: Zbigniew Dzierża i Józef Granieczny, który funkcję prezesa pełnił 7 kadencji.

Towarzystwo postawiło sobie za cel popularyzację miasta i organizację imprez kulturalnych.. Pierwszym krokiem do tego był projekt logo towarzystwa, w którym znalazły się herby Łazisk Górnych, Średnich i Dolnych. Graficznie opracował go Stefan Buroszek.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łazisk współorganizowali Rewię Orkiestr Dętych. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Józef Plisz, stąd też po jego śmierci rewię nazwano jego imieniem. Towarzystwo angażowało się również w organizacje Krajowego Konkurs Filmów Amatorskich i Krajowego Przeglądu Kapel Podwórkowych. Uczestnicy konkursów walczyli o złote, srebrne i brązowe „Łaziskie Liście” – przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk.

W 2001 roku pojawiła się pierwsza z serii wydawnictw przygotowywanych przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk. Jak wspomina Józef Granieczny "Pomysł zrodził się po ukazaniu się pozycji „Biografie ludzi powiatu pszczyńskiego”, w której ujęto życiorysy kilku łaziszczan".

W 2001 roku Towarzystwo Przyjaciół Łazisk wydało zestaw pocztówek „Łaziska Górne – dawniej”. Rok później ukazał się album „Ocalmy od zapomnienia”, zawierający zbiór fotografii obiektów, które obecnie już nie istnieją lub zmieniły swój wygląd.

W następnych latach ukazały się m.in.:

  • „Świadkowie naszej historii – łaziskie krzyże i kapliczki”,
  • „Łaziskie anegdoty górnicze”,
  • II wydanie pocztówek „Łaziska Górne – dawniej,
  • płyta z hymnem miasta z historią jego powstania, zbiór prac konkursowych „Nasi przodkowie”,
  • „Łaziszczanie znani i nieznani”,
  • płyta DVD z rysem historycznym Łazisk.

(najnowsze wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk można zakupić w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 1)

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk jest organizatorem konkursów – poetyckich i literackich, które mają na celu odkrywanie talentów łaziszczan. Stara się też promować osobowości działające w łaziskiej społeczności, zgłaszając kandydatów do tytułu „Łaziszczanina Roku”. Taki tytuł odebrało kilku członków towarzystwa Przyjaciół Łazisk –Józef Granieczny, Rajmund Pawlas, Franciszek Leśniewski, Ernest Jarek oraz Bernard Miczka.

Obecnie pełniącą obowiązki prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łazisk jest Kazimiera Lytek.

Zachęcamy łaziszczan do członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Łazisk oraz wzięcia udziału w organizowanych przez towarzystwo konkursach.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl